Internationella byrån för konstgjord befruktning IRTSA

Under det senaste decenniet har reproduktionsmedicinen utvecklats mycket snabbt. Tack vare avancerad medicinsk teknik har tusentals barnlösa par kunnat förverkliga sin dröm - att få ett eget barn, som är genetiskt förbundet med dem.

Effekten och säkerheten i modern reproduktionsteknik vid fertilitetsbehandling beror på kvaliteten i tjänsterna, främst de juridiska och rådgivande. Det är på dessa tjänster som de högsta kraven ställs idag, eftersom processen vid genomförandet av reproduktiva program omfattar inte bara medicinska utan även juridiska, psykologiska och andra aspekter. Att tillhandahålla sådana speciella tjänster är inte någon enkel sak. För att förverkliga detta projekt, som har internationell status, har därför ledande praktikspecialister från olika länder engagerats.

Mot bakgrund av att användningen och förmedlingstjänsterna av reproduktiv teknik i många länder är begränsade av lagen, har huvudkontoret för företaget «IRTSA» öppnats i Ukraina. Detta val är inte en tillfällighet – den ukrainska lagstiftningen är mycket liberal vad gäller reproduktiv medicin. Dessutom använder kliniker i landet ganska framgångsrikt den moderna teknologin. 

Huvudmålen för vårt projekt är inte bara att organisera och genomföra reproduktiva hälsoprogram, utan även skydd av rättigheter och intressen för alla medlemmar. Vi hoppas att vårt stöd kommer att vara användbart för många medicinska organisationer, biologiska föräldrar, surrogatmödrar och för andra partners i dessa relationer.

Internationella byrån för konstgjord befruktning | Organization of IVF and ICSI programmes
© 2024 – Internationella byrån för konstgjord befruktning. Alla rättigheter reserverade.