Medical Center Intersono

Medical Center IntersonoMedical Center IntersonoMedical Center Intersono
 • Embryoöverföring
 • Äggcellsdonation
 • Spermadonation
 • Embryodonation
 • Fosterdiagnostik
 • Frysförvaring av spermier
 • Frysförvaring av embryo
 • ICSI
 • Intrauterin insemination
 • IVF
 • PGD
 • Val av kön
 • Odling av ägg
 • Surrogatmoderskap

Ukraine / Lviv

Andra kliniker:
Internationella byrån för konstgjord befruktning | Organization of IVF and ICSI programmes
© 2020 – Internationella byrån för konstgjord befruktning. Alla rättigheter reserverade.