Kliniken för reproduktiv medicin "Mother and child"

Kliniken för reproduktiv medicin "Mother and child"Kliniken för reproduktiv medicin "Mother and child"Kliniken för reproduktiv medicin "Mother and child"Kliniken för reproduktiv medicin "Mother and child"Kliniken för reproduktiv medicin "Mother and child"Kliniken för reproduktiv medicin "Mother and child"
 • Embryoöverföring
 • Äggcellsdonation
 • Spermadonation
 • Embryodonation
 • Fosterdiagnostik
 • Frysförvaring av spermier
 • Frysförvaring av embryo
 • ICSI
 • Intrauterin insemination
 • IVF
 • PGD
 • Val av kön
 • Odling av ägg
 • Surrogatmoderskap

Ukraine / Kyiv

Andra kliniker:
Internationella byrån för konstgjord befruktning | Surrogacy
© 2020 – Internationella byrån för konstgjord befruktning. Alla rättigheter reserverade.