Zlin Clinic for Reproductive Medicine and Gynaecology

Zlin Clinic for Reproductive Medicine and GynaecologyZlin Clinic for Reproductive Medicine and GynaecologyZlin Clinic for Reproductive Medicine and GynaecologyZlin Clinic for Reproductive Medicine and Gynaecology
 • Embryoöverföring
 • Äggcellsdonation
 • Spermadonation
 • Embryodonation
 • Fosterdiagnostik
 • Frysförvaring av spermier
 • Frysförvaring av embryo
 • ICSI
 • Intrauterin insemination
 • IVF
 • PGD
 • Val av kön
 • Odling av ägg
 • Surrogatmoderskap

Czech Republic / Zlin

Andra kliniker:
Internationella byrån för konstgjord befruktning | Organization of IVF and ICSI programmes
© 2019 – Internationella byrån för konstgjord befruktning. Alla rättigheter reserverade.