Val av donatorer

Företaget IRTSA har grundat och äger en stor databas över donatorer av äggceller och spermier. Vi gör allt för att processen med att hitta en lämplig kandidat ska bli snabb och bekväm.
Vid valet av donatorer, har vi identifierat ett antal obligatoriska kriterier. Detta är inte bara medicinska kriterier, ålder och fenotypiska data, men också donatorns inre motivation att hjälpa infertila par eller ensamstående att bli föräldrar.

Alla donatorer av äggceller och spermier är unga (20 till 30 år) friska människor med friska barn (ett eller flera). De bör inte ha någon psykisk störning, skadliga vanor, kroniska eller ärftliga sjukdomar, missbildningar, fetma, etc.

När vi väljer en donator tar vi hänsyn till blodgrupp, Rh-faktor; och vi rättar oss också efter kundens önskemål: längd, kroppsbyggnad, ögonfärg, hår, ansiktsform, storlek och form på näsan, etc. Därför är valet av donator en mycket svår och ansvarsfull uppgift.

Avgift för val av donator (se prislistan för tjänster). Uppgifter om de utvalda kandidaterna ges skriftligt. På hemsidan är det också möjligt att titta på donatorbasen.

Internationella byrån för konstgjord befruktning | Supervision of reproductive programmes
© 2022 – Internationella byrån för konstgjord befruktning. Alla rättigheter reserverade.