Övriga tjänster

  • Möte på flygplatsen, järnvägsstation eller hamn;
  • hotellrum (lägenheter);
  • bokningar
  • hyra av bil (eller bil med förare);
  • översättning;
  • försäkring;
  • identitetskontroll av surrogatmamma; 
  • fritidsaktiviteter (utflykter, besök på kulturella och kommersiella evenemang, restauranger etc.);
  • transport av embryon, organisation och rättsligt stöd för transport till och från Ukraina.
Internationella byrån för konstgjord befruktning | Donation of oocytes, embryos and sperm
© 2022 – Internationella byrån för konstgjord befruktning. Alla rättigheter reserverade.