Priser för medborgare i Västeuropa

Namn på tjänst Kostnad, € Beskrivning av tjänsten
Konsulttjänster
Inledande samråd om organisatoriska frågor gratis  
Val av surrogatmamma (SM) från 3000
 • förslag på 2-3 kandidater (enligt kundernas individuella krav);
 • medicinsk och psykologisk screening av SM;
 • anordnande av möten med SM.
Val av äggcellsdonator från 1000
 • förslag på 3-5 kandidater (enligt kundernas individuella krav);
 • hälsoundersökning.
Datavalidering av surrogatmamma (om kunden erbjuder en egen kandidat) från 1000
 • validering av personliga personuppgifter angående SM;
 • kontroll av uppgifter att varken SM eller nära släktingar till henne har psykiska störningar;
 • kontroll av journaler,
 • kontroll av uppgifter om hälsotillståndet hos barn och familjemedlemmar till SM;
 • kartläggning av SM:s levnadsvillkor
 • insamling av information om människor som lever med och har ständig kontakt med SM;
 • kontroll att SM inte har haft problem med lagen;
 • kontroll att SM inte har problem med alkohol, droger och andra beroenden;
 • kartläggning av andra omständigheter som är av intresse för kunden.
Införskaffande av dokument om det genetiska sambandet 1000  
Paket för organisation och tillsyn av hälso-och sjukvårds- program 100/månaden
 • information om kliniken;
 • organisation och undersökning på kliniken;
 • hjälp med kontakt med kliniken.
 • övervakning och kontroll över programmet
Juridiska tjänster
Juridiskt stöd till surrogatmoderskapsprogram-met fram till barnets födsel
från 1500
 • råd i juridiska frågor;
 • juridiskt stöd i samtal och kontakt med kliniken,
 • registrering av avtal och andra juridiska dokument till alla deltagare i programmet;
 • juridisk bearbetning av SM:s makes samtycke till medverkan i programmet,
 • införskaffande av dokument om ECO;
 • förberedande och genomförande av alla handlingar som begärs av ambassaden för att de potentiella föräldrarna ska få resa till sitt hemland med barnet;
 • råd gällande registrering av barnet i de blivande föräldrarnas bosättningsland.
Juridiskt stöd till surrogatmoderskapsprogram-
met efter förlossningen
från 2500
 •  läkarintyg angående födelseort,
 • hjälp med bearbetning av SM:s samtycke till registrering av de biologiska föräldrarna som föräldrar till barnet,
 • hjälp med registrering av barnet hos myndigheterna.
Ersättning och övriga utgifter (enligt rekommenderade och överenskomna priser)
Engångsersättning SM
från 15,500  
Boende för SM i lägenhet i Kiev från 300/månaden 1-rumslägenhet
från 550/månaden 2-rumslägenhet
från 800/månaden 3-rumslägenhet
Mammakläder från 500  
Månatligt underhåll till SM från 400/månaden
 • mat;
 • vitaminer
 • hushållsartiklar.
Ersättning till äggdonator från 1400  
Kuratorstjänster
Vara med SM från 8.00 till 20.00 60
 • eskort till läkare;
 • kontroll att SM tar medicin som läkaren har skrivit ut;
 • kontroll av kosthållning och en hälsosam livsstil;
 • rapportskrivning.
Besök per timme hos SM 25/timmen
 • besök hos SM;
 • eskort till läkare;
 • kontroll av kosthållning och en hälsosam livsstil;
Hushållstjänster 300/månaden
 • hushållsarbete.
Barnvakt från 8/timmen
 • Barnvakt till SM:s barn.
Försäkring
Livförsäkring SM från 200  
Sjukförsäkring SM Beroende på försäkringsbelop-pet  
Deposition från 1000
 • gällande brådskande och oförutsedda situationer;
 • avgiften återbetalas i sin helhet (om försäkringen inte behöver utnyttjas) eller delvis (återstoden av outnyttjade medel).
 Tolkar 
Översättare engelska från 36/timmen  
Översättning andra språk från 50/timmen  
Gästservice
Möte på flygplatsen, transfer flygplats-hotell från 50
 • Möte på flygplatsen;
 • eskort till hotellet.
Möte på järnvägsstation, busstation,
transfer station-hotell
från  25
 • möte på järnvägsstation, busstation;
 • eskort till hotell.
Bokning av hotell och flyg 10  
Chaufförstjänster med bil från 100/dagen  
Sökning av lägenheter till SM från 200 1-rumslägenhet
från 250
2-rumslägenhet
från 300
3-rumslägenhet
Stadsrundtur i Kiev från 35/2 timmen
 • sightseeing;
 • guide.

Obs: Priserna kan variera beroende på valutakursen.

Package of services "IVF in Ukraine" (organizational, medical and legal services) - 6300 - 8500. 

Package of services "IVF in the Czech Republic" (organizational, medical and legal services) - €7500 - 9500. 

Package of services "IVF in Georgia" (organizational, medical and legal services) - 6000 - 8000. 

Package of services "SURROGACY" (organizational, medical and legal services + compensations) - €42,500 - 56,000. 

Package of services "SURROGACY + EGG DONATION" (organizational, medical and legal services + compensations) - from €46 500 (in Ukraine). 

Package of services "SURROGACY for Single parents" in the Czech Republic (organizational, medical and legal services + compensations) - from 50 000.

Package of services "SURROGACY for Same-sex couples" in the Czech Republic (organizational, medical and legal services + compensations) - from €65 000.

Internationella byrån för konstgjord befruktning | Donation of oocytes, embryos and sperm
© 2021 – Internationella byrån för konstgjord befruktning. Alla rättigheter reserverade.