Individuellt val av surrogatmamma

När vi erbjuder denna tjänst, tar vi hänsyn till alla önskemål från våra kunder om surrogatmamman:  ålder, utbildning, religion, yrke, levnadsvillkor etc.

Alla kandidater från vår databas med surrogatmödrar är i optimal reproduktiv ålder, ser bra ut, har utmärkt hälsa och är mödrar till minst ett barn.

I tjänsten ingår att vi arrangerar ett möte med de utvalda kandidaterna på vårt kontor. Om det är nödvändigt, kan en medicinsk rådgivare, en jurist och en psykolog delta i mötet för att klargöra och ompröva nödvändiga uppgifter och även ge sin bedömning.

Om sökanden uppfyller kundens samtliga krav, fortsätter kontakten dem emellan, inbegripet medicinska och rättsliga aspekter.

Kostnaderna för de tjänster som anges finns i vår prislista. För att se databasen över surrogatmödrar, kan du gå till vår hemsida.

Internationella byrån för konstgjord befruktning | Supervision of reproductive programmes
© 2022 – Internationella byrån för konstgjord befruktning. Alla rättigheter reserverade.