Företaget Irsta arrangerar regelbundet internationella seminarier på temat "Behandling av infertilitet och reproduktiv teknologi i Ukraina" i Stockholm.

16.02.2011

Den här gången kommer seminariet att hållas i Stockholm. Seminarieprogrammet innehåller de senaste medicinska, organisatoriska och juridiska frågorna, särskilt:

• aktuella standarder av underhållsprogram för assisterad reproduktiv teknologi

(förkortas ART) för olika kategorier av kunder  (par, äldre par och ensamstående, etc.);

• erfarenhet av att genomföra program och reproduktion vid de ledande klinikerna i Ukraina;

• medicinska aspekter av ART (det mest effektiva protokollet för IVF, donation, etc.);

• specificering av den rättsliga regleringen av ART i Ukraina och en uppsättning grundläggande juridiska tjänster på detta område,

• legalisering och utresa från Ukraina för barn till medborgare i Sverige och andra EU-länder, födda med hjälp av ART-programmet i Ukraina.

Representanter för de ledande sjukhusen i Ukraina har inbjudits att delta i seminariet. De kommer att berätta varför medborgare i de flesta länder i Europa vill komma till Ukraina. Ukrainska kliniker erbjuder de bästa priserna i Europa, med moderna metoder för assisterad befruktning: IVF till surrogatmoderskap. Deltagarna i seminariet kommer att få information om de medicinska detaljerna i behandlingen av de grundläggande reproduktiva programmen, liksom antalet besök i Ukraina, vilket är nödvändigt att göra för ofruktbara par med olika behandlingsprogram.

VD för Irtsa, ledamoten av ESHRE, Ludmila Smagina ska svara på organisatoriska frågor om assisterad befruktning i Ukraina, särskilt om de mest populära programmen och kostnaden för dessa program för medborgare i Sverige och andra EU-länder.

Den ledande specialisten i Ukraina på det juridiska stödprogrammet VRT, ledamoten i WAML, Sergei Antonov, tillika föreståndare för Centrum för medicinsk praxis, medicinsk advokat, vicehäradshövding, ska berätta om egenheter i avtalsförhållandet mellan deltagarna i reproduktiva program, juridiska frågor angående upprättande av dokument för barnet, samt om olika aspekter av det rättsliga skyddet för blivande föräldrar, surrogatmödrar och givare.

Information om tid och plats för seminariet kommer senare. Håll utkik efter rapporter på vår hemsida.
Seminariet är gratis. Alla är välkomna, men registrering behöver göras. Antalet platser är begränsat. 
Anmälan genom e-mail: info@irtsa.com.ua 
Läs också om:
Internationella byrån för konstgjord befruktning | Surrogacy
© 2022 – Internationella byrån för konstgjord befruktning. Alla rättigheter reserverade.