ISIDA clinic

ISIDA clinicISIDA clinicISIDA clinicISIDA clinicISIDA clinic
 • Embryoöverföring
 • Äggcellsdonation
 • Spermadonation
 • Embryodonation
 • Fosterdiagnostik
 • Frysförvaring av spermier
 • Frysförvaring av embryo
 • ICSI
 • Intrauterin insemination
 • IVF
 • PGD
 • Val av kön
 • Odling av ägg
 • Surrogatmoderskap

Ukraine / Kyiv

Andra kliniker:
Internationella byrån för konstgjord befruktning | Surrogacy
© 2020 – Internationella byrån för konstgjord befruktning. Alla rättigheter reserverade.